Connect with us

บ้านและสวน

ดวง 12 ราศี โชคดี เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต

ดวง 12 ราศี โชคดี เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต

ดวง 12 ราศี โชคดี เตรียมรับทรัพย์ก้อนโต

ลัคนาราศีเมษ หรือ เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน ถึง 14 พฤษภาคม

ราศีเมษ ในรอบสัปดาห์นี้ ชาวราศีเมษได้เงินสด และทรัพย์สินต่างๆ เป็นอันมาก ผู้ใหญ่ที่เป็นนายจ้าง หรือ ภรรย าของนายจ้างจะนำลาภมาให้ด้วยตัวเอง ญาติมิตรทำงานด้วยตัวเอง ญาติมิตรทำงานเจริญรุ่งเรืองได้ผลดีเป็นอันมาก และได้เครื่องเรือนที่สวยงามทนทานมาไว้ใช้สอยในบ้าน ไม่ควรฝากเงินสดให้ผู้อื่นไปซื้อของแทนคุณ เพราะเงินจะไม่ได้คืนของก็จะไม่ได้รับ การติดต่อกับผู้ใหญ่ควรเป็นไปด้วยความรอบคอบระมัดระวังโดยเฉพาะการใช้กิริย าวาจา การติดต่อกับพี่น้อง และบุตรหลานของผู้ใหญ่ควรเป็บไปด้วยความรอบคอบระมัดระวัง การจ่ายเงินสดจะเป็นไปด้วยความไม่รอบคอบ

ลัคนาราศีพฤษภ หรือ เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม ถึง 14 มิถุนายน

ราศีพฤษภ ในรอบสัปดาห์นี้ ชาวราศีพฤษภยังแก้ปัญหาเรื่องบ้านเรือนยังไม่สำเร็จ แม้จะมีผู้สนับสนุนในด้านการเงินก็ตาม บริวารช่วยเหลือในด้านการวิ่งเต้นต่างๆ อย่างมาก ผู้ที่ทำตัวเป็นศัตรูของคุณประสบความล้ มเหลว เช่น ตีรันฟันกันเอง พี่น้องที่อยู่ห่างไกลนำลาภมาให้ จะได้รับเกียรติยศจากสถานที่สำคัญต่างๆ คู่หมั้นคู่สมรส หรือ คนรักนำข่าวดีมาบอก ซึ่งเป็นเรื่องจริงทั้งหมดผู้ที่กำลังสมัครงานจะประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดฝัน งานที่คุณได้ทำในระยะนี้มักไม่ถูกโฉลกกับโชคชะตาของคุณ ไปไหนมาไหน มักพบศัตรูเก่า หรือ ลูกหนี้ซึ่งเขาต้องหลบหน้าคุณพอสมควร

ลัคนาราศีเมถุน หรือ เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม

ราศีเมถุน ในรอบสัปดาห์นี้ ชาวราศีเมถุนได้รับผลประโยชน์ในการทำงานเป็นพิเศษไม่ควรคาดหวังในเรื่องอนาคตของผู้อื่น เพราะอาจจะผิด มีการเปลี่ยนแปลงตัวบริวารใหม่ซึ่งส่วนมากจะเป็นคนต่างภาษา จะได้ลาภเป็นสิ่งของเก่าเก็บซึ่งมีค่า และความหมายสำหรับคุณ เพื่อนฝูงที่อายุสูงกว่าให้ลาภ มีผู้อื่นมาชวนเดินทางไกลอย่าไป พี่น้องจะให้ลาภเป็นที่พอใจของคุณ หรือ เขาจะแต่งงานกับคนที่คุณชอบ คุณจะพย าย ามใช้เงินสดที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด ไม่ควรท้อใจในสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในระยะนี้

ลัคนาราศีกรกฎ หรือ เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม

ราศีกรกฎ ในรอบสัปดาห์นี้ ชาวราศีกรกฎที่แต่งงานแล้ว คู่ครองจะให้ลาภเป็นอันมาก ความสุขความเจริญของคุณขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกด้วย กล่าวคือ ถ้าคุณอารมณ์ดีก็จะมีลาภเป็นอันมาก ถ้าหัวเสี ยอารมณ์ร้า ยก็จะขัดลาภตัวเอง ไม่ควรดุว่าด่าทอผู้นำทางของคุณ เพื่อนที่อายุน้อยกว่า หรือ มีรายได้น้อยกว่าจะไปมาหาสู่หรือนำลาภมาให้ มีโชคดี หรือ โอกาสดีแก่บ้านเรือนไร่นาสวน ควรรักษาสถานการณ์ระหว่างคุณกับเพื่อนบ้านให้ดี การกระทำอะไรเกี่ยวกับเงินสดจำนวนมากๆ ไม่ค่อยได้ผล คุณกับคู่หมั้นคู่สมรสมีโชคดีต่อกัน ถ้ายังโสดการเดินทางจะได้พบความรัก

ลัคนาราศีสิงห์ หรือ เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ถึง 16 กันย ายน

ราศีสิงห์ ในรอบสัปดาห์นี้ ชาวราศีสิงห์มีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกับผู้ใหญ่โดยไม่เจตนา มีความเห็นไปคนละทางสองทาง การสนทนาใดๆ ก็ตาม ถ้ามีการขั ดคอกันแล้ว จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ไม่ควรเข้าไปประชุมใดๆ ในสองสามวันนี้ได้รับส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของคุณกลับคืน ทรัพย์สินสิ่งของที่คุณนึกว่าสูญแล้วกลับได้คืน การให้ความอบอุ่นใจในเรื่องสำคัญ ถ้ามีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นทางไกลไม่ควรไปดู จะซื้อย าบำรุงมาใช้โดยไม่จำเป็น สามารถติดตามทวงถามผลประโยชน์เก่าๆ กลับคืนมาได้ มีลาภลอย มีผู้ไม่รู้จักกาลเทศะมาตีสนิทว่าเป็นเพื่อน

ลัคนาราศีกันย์ หรือ เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน ถึง 16 ตุลาคม

ราศีกันย์ ในรอบสัปดาห์นี้ ชาวราศีกันย์จะมีค่าใช้จ่ายเป็นพิเศษ ซึ่งสิ้นเปลืองพอสมควร การมั่วสุมชุมนุมสนทนาในเรื่องต่างๆ มักลงเอยเป็นการนินท าว่าร้า ยคนอื่น แม้จะพูดเรื่องงานก็ไม่วายแต กร้าวกัน ใช้จ่ายทรัพย์สินด้วยความประหยัด ไม่ควรอาศัยยานพาหนะของผู้อื่น ได้ลาภที่ไม่เกี่ยวกับการพนัน พวกพ้องของคู่ครองนำลาภมาให้เป็นอันมาก เพื่อนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงจะนำลาภมาให้ การศึกษาเล่าเรียนหรือค้นคว้าหาความรู้ต่างๆ ได้ผลดีมาก

ลัคนาราศีตุลย์ หรือ เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน

ราศีตุลย์ ในรอบสัปดาห์นี้ ชาวราศีตุลย์มักจะมีการเจ็บไข้เล็กๆ น้อยๆ เช่น เป็นหวัดมีไข้ต่ำๆ มีอาการปวดเมื่อยตามข้อกระดูกต่างๆ บางทีอาจเป็นเพราะคุณออกกำลังกายมากไป หรือ แบกหามของหนักๆ การคาดหมายเหตุการณ์อนาคตไม่เป็นไปตามที่คุณต้องการ ที่ห้อง หรือ ที่โต๊ะทำงาน ของคุณมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่มากโดยเฉพาะคุณที่ดูดวงเป็นจะมีผู้มาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้บ่อยๆ กลายเป็นผู้รู้ความลับของเพื่อนฝูงทั่วไป ค่อนข้างจะเกียจคร้านในการทำงาน มีรายได้พิเศษเล็กน้อยได้รับเงินตราต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งมีการยุ่งย ากเล็กน้อยในการแลกเปลี่ยน

ลัคนาราศีพิจิก หรือ เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน ถึง 15 ธันวาคม

ราศีพิจิก ในรอบสัปดาห์ ชาวราศีพิจิกได้รับการยกย่อง ทำงานสำเร็จแล้วจึงมีผู้เห็นความดีของคุณ มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอันมาก บริวารเป็นผู้ที่มีความคล่องตัวสูง การเดินทางกลางคืนไม่ปลอดภัย ไม่ควรเดินทางเปลี่ยวตามลำพัง ได้ลาภลอยเป็นอันมาก ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันควรแก่การเคารพบูชาเข้าบ้าน คุณมีร่างกายแข็งแรงพลานามัยสมบูรณ์ ไม่มีสิ่งใดเป็นอุปสรรคในการทำงานใหญ่ๆ ทุกเรื่อง มีญาติมิตรจากทางไกลไปมาหาสู่ พวกพ้องมีสิ่งของแปลกประหลาด มาให้คุณชม การพูดขัดคอผู้สูงอายุจะเป็นเหตุให้หม างกันขึ้น ได้รับการยกย่องในเรื่องการงาน และเรื่องการเงิน

ลัคนาราศีธนู หรือ เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม ถึง 14 มกราคม

ราศีธนู ในรอบสัปดาห์นี้ ชาวราศีธนูทำงานได้ผลดีมาก จะได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง มีอำนาจในการปกครองสูงขึ้น มีอำนาจในการบริหาร มีเพื่อนร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถต่างๆ กัน มีความเป็นอยู่สุขสบายในบ้านเรือน บ้านที่พักอาศัย มีรายได้สูงขึ้น มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายบ่อยๆ บริวารที่คุณพอจะพึ่งพาอาศัยได้ ก็ชราภาพลง มีรายได้ประจำสูงขึ้นอย่างไม่คาดฝัน บริวารวางตัวเป็นคนใหญ่คนโต แต่บริวารที่คุณเลือกเองจะเป็นคนดี การคาดหมายเหตุการณ์ล่วงหน้าไม่ค่อยลงตัวแน่นอนนัก

ลัคนาราศีมังกร หรือ เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม ถึง 12 กุมภาพันธ์

ราศีมังกร ในรอบสัปดาห์นี้ ชาวราศีมังกรมักจะทำงานทั้งกลางวัน และกลางคืน สามารถเก็บออมเงินสดไว้ได้วันละเล็กละน้อย บริวารมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันกับผู้อื่น มองเห็นความเจริญก้าวหน้าในทางการงานได้เป็นอย่างดี ผู้ใหญ่มีความพอใจในความประพฤติของคุณ มีโอกาสดีที่จะได้ลาภลอย ถ้ามีอาการเจ็ บไข้ก็จะหายได้โดยเร็ว มักมีอาการ ท้ อ ง เ สี ย หรืออาหารทำให้ป่ว ย ความประพฤติ และการทำงานของคุณเป็นที่ถูกใจผู้ใหญ่ ของหายได้คืนโดยเร็ว มีอาการเกี่ยวกับดวงตา การกระทำต่างๆ ถ้าเก็บไปด้วยอาการรีบร้อนอาจเกิดอุบัติเหตุ คนต่างภาษานำลาภมาให้ บริวารซึ่งเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาจะนำลาภมาให้

ลัคนาราศีกุมภ์ หรือ เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึง 14 มีนาคม

ราศีกุมภ์ ในรอบสัปดาห์นี้ ชาวราศีกุมภ์มีความสุขสบาย ผู้ใหญ่ซึ่งเป็นนายจ้าง หรือพี่ป้า น้า อา นำลาภมาให้ งานที่ได้รับมอบหมายอะไรก็ตามคุณจะทำได้สำเร็จเต็มที่ ถ้ามีเรื่องยุ่งย ากลำบากใจไม่ควรบ่นให้รำคาญใจ ทำๆ ไปแล้วจะสำเร็จเอง ถ้ายังโสดจะพบความรัก วางสิ่งของแล้วลืมหาไม่พบ ผงเข้าตาจะเกิดการวิว าทกับผู้อื่น เพราะความประมาทของคุณ อาจจะได้เลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้น มีคนนับหน้าถือตา ไม่ควรพูดถึงความลับใดๆ ทางโทรศัพท์หรือจดหมาย คุณร่างกายไม่แข็งแรงแต่มีโชคลาภดี การงานของคุณก้าวหน้าดีไม่มีอุปสรรค

ลัคนาราศีมีน หรือ เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 12 เมษายน

ราศีมีน ในรอบสัปดาห์นี้ ชาวราศีมีนได้รับชัยช นะในการโต้เถียงต่างๆ แต่เสร็จแล้วจะกลายเป็นผู้มีศัตรูเพียบ การทำมาค้าขายได้รับความสะดวกพอสมควร มีผู้ช่วยเหลือคุณโดยไม่คิดค่าป่วยการก็มาก จะพบแหล่งหรือทำเลการค้าที่เหมาะสม คุณมีวาจาที่ดี ผู้ที่ฟังคำพูดของคุณแล้วจะพากันช่วยเหลือเป็นอันมาก บริวารที่ทำงานโลดโผนอาจเกิดอันตรายแก่ตัวเขาเอง ไม่ควรโต้เถียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ หรือหาเรื่องมาคัดค้านโดยไม่จำเป็น ไม่ควรรับประทานทั้งแมงด าทะเล หรือสัตว์ที่แปล กประหลา ด

ขอขอบคุณบทความดีๆจาก : 9pyinfo

More in บ้านและสวน