Connect with us

บ้านและสวน

เมล็ดพันธุ์เล็ก ๆ ให้ ความสุขที่ยิ่งใหญ่

เมล็ดพันธุ์ทุกเมล็ดเป็นตัวแทนของหนึ่งชีวิตที่สมบูรณ์ การเก็บเมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดเท่ากับการเก็บหนึ่งชีวิตขึ้นมา

ขอเพียงดูแลด้วยความรักความอดทน

ยานที่ต้นกล้าใหม่แตกยอด คุณจะพบว่าชีวิตช่างวิเศษเช่นไร

จุดเริ่มต้นของมิตรภาพระหว่างคนกับธรรมชาติ

ความสุข1 สุขกับการเก็บ

ความสุขจากการเก็บเมล็ดพันธุ์ไม่ได้ด้อยไปกว่าการลงมือปลูกเลย สังเกตได้จากรอยยิ้มของฉีฉีหลานสาววัย 5 ปีของดิฉัน

ทุกครั้งที่ได้รับเชิญไปบรรยายตามที่ต่างๆ ผู้ฟังส่วนใหญ่มักถาม ว่า “จะหาเก็บเมล็ดพันธุ์ได้จากที่ไหน” ค่าตอบคือ..อยู่ข้างตัวยังไงล่ะ เพียงแต่คุณยังไม่ได้ทําความรู้จักกับพวกมันก็เท่านั้น

ต่อมาพวกเขาจึงเริ่มทําตัวเหมือนดิฉัน พอออกพ้นประตูบ้าน ก็เหลียวซ้ายแลขวา แหงนหน้าดูว่าต้นไม้มีดอกไหม ก้มหน้าดูพื้นว่ามี ผลไม้ร่วงหรือไม่ การออกจากบ้านทุกครั้งไม่เคยกลับมามือเปล่าเลย มัก เก็บโน่นเก็บนี้กลับมาเสมอ

คนสมัยนี้มีชีวิตอยู่ในป่าคอนกรีต การจะสัมผัสกับธรรมชาติ ดูเหมือนไกลเกินเอื้อม การเก็บเมล็ดพันธุ์เปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นเล็กๆ ให้เราใกล้ชิดธรรมชาติ เมื่อคุณก้มตัวลงเก็บลูกไม้ที่ร่วงหล่นบนพื้น ก็เท่ากับได้วางอัตตาลงแล้ว

เมื่อพบเมล็ดพันธุ์ที่ไม่เคยปลูกมาก่อน ดิฉันจะสังเกตลักษณะและ ใบของต้นเดิม เพียง 2 ข้อนี้ก็คะเนได้ว่าเมื่อปลูกลงกระถางแล้วจะเติบโต มีรูปทรงอย่างไร โดยจะเลือกเก็บแต่เมล็ดที่แก่เต็มที่แล้วเท่านั้น เพราะ เมล็ตที่ยังไม่แก่เต็มที่จะปลูกไม่ขึ้น

 

 

 

ทุกครั้งที่ดิฉันเก็บเมล็ดพันธุ์จะพูดในใจว่า วางใจเถอะ พวก เธอจะได้แสดงความงามให้คนอื่นชื่นชม” แม้เมล็ดพันธุ์ที่ตกอยู่ กับพื้นจะดูไร้ค่า แต่ขอเพียงมีความใส่ใจ รู้จักออกแบบจัดวาง ไม่ นานมันก็จะเติบโตอย่างงดงาม

ฉีฉีเริ่มเดินเก็บเมล็ดพันธุ์ในสวนสาธารณะกับดิฉันตั้งแต่ อายุ 2 ปี จนตอนนี้เธอปลูกไม้กระถางด้วยตนเองได้แล้ว

การปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความดีงามในจิตใจของเด็ก เมื่อ พวกเขาโตขึ้นเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นก็จะแตกยอดผลิบานในใจ

More in บ้านและสวน