Connect with us

บ้านและสวน

เฝ้าสังเกตความงามของชีวิต ความสุข 3 สุขกับการเติบโต

ผู้ที่เคยปลูกไม้กระถางหรือต้นไม้ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าความรู้สึก ตอนที่เห็นต้นไม้ที่ปลูกงอกเป็นต้นกล้านั้นน่าปีติยินดีมากเพียงใด เสมือน ได้เห็นชีวิตแรกเกิด ทั้งยินดีและตื่นเต้น นี่คือดอกเหงื่อจากการเฝ้ารอคอย ด้วยความอดทน

เมล็ดพันธุ์บางชนิดกว่าจะงอกต้องใช้เวลานาน จึงมักได้รับ โทรศัพท์จากผู้อ่านอยู่บ่อยครั้งว่า “อาจารย์ ทําไมปลูกร่วมสัปดาห์แล้ว ยังไม่งอก ตายแล้วใช่ไหม” โปรดอย่ารีบร้อน ดิฉันมักบอกผ่านโทรศัพท์ ว่าให้อดทน การงอกของเมล็ดพันธุ์ต้องใช้เวลา ขอเพียงคุณแน่ใจว่า เป็นเมล็ดพันธุ์สดใหม่และปลูกด้วยวิธีที่ถูกต้อง สิ่งเดียวที่ต้องทําก็คือ “การรอคอย

คนสมัยนี้เคยชินกับความเร่งรีบ ทําอะไรก็มุ่งเห็นผลเร็ว แต่เรา จะใช้ความรู้สึกนี้กับการปลูกต้นไม้ไม่ได้ เพราะเมล็ดพันธุ์บางชนิดต้อง ใช้เวลานานกว่าจะงอก บางครั้งอาจต้องฝังไว้ใต้ดินร่วม 6 เดือน หาก คุณไม่มีความอดทน หมั่นไปขุดคุ้ยบ่อยๆ หรือคิดว่าเมล็ดตายแล้วจึงไม่ ใส่ใจรดน้ําอีก พฤติกรรมเช่นนี้แหละจะทําให้มันตายจริงๆ ดังนั้น ขอ เพียงมีความอดทน รอจนมันแตกยอด ก็แสดงว่าเมล็ดพันธุ์ปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการเอาใจใส่ให้ถูกวิธี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลายคนถามดิฉันว่า “ที่บ้านคุณปลูกต้นไม้เยอะแยะ ฉีดน้ําทุกวันไม่เหนื่อยหรือ” กว่า 20 ปีมานี้ดิฉันถือว่า “การฉีด พรมน้ํา” คือ “งานประจํา” ขณะช่วยให้พืชพันธุ์ได้รับน้ําก็คือ ช่วงเวลาสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดที่สุด ต้นไหนควรตัดแต่ง ต้นไหนต้องย้ายกระถาง ล้วนอาศัยช่วงเวลานี้ทําทั้งสิ้น

ขณะเดียวกันถ้าคุณเอาแต่ฉีดน้ําตามเวลาวันละ 2 ครั้ง ในขณะที่ฉีดน้ําก็ไม่ได้สนใจมันแม้แต่น้อย แล้วต้นไม้ของคุณ จะงอกงามได้อย่างไร เคล็ดลับคือ คุณเอาใจใส่คนในครอบครัว แบบไหน ก็ควรปฏิบัติกับต้นไม้แบบเดียวกันด้วย

More in บ้านและสวน