Connect with us

บ้านและสวน

ให้ความรักซึมซาบทุกซอกมุม ความสุV 5 สุขกับการแบ่งปัน

 

คนส่วนมากไม่เข้าใจว่าคนวัยอย่างดิฉันทําไมต้องวิ่งวุ่นไปทั่วเพื่อ บรรยายและถ่ายทอดวิธีการปลูกเมล็ดพันธุ์ต่างๆ สําหรับดิฉันแล้ววัยนี้ เป็นช่วงเวลาที่ “ไม่ต้องการอะไรอีก ควรมีความสุขกับบั้นปลายชีวิต ทว่า มักมีเสียงก้องอยู่ในหัว “ต้องให้ความเขียวขจีเข้าสู่ทุกครอบครัว ต้องให้ พืชพันธุ์ที่งดงามนี้มีอยู่ทั่วทุกหนแห่ง” ดิฉันจึงตั้งใจจะเผยแพร่ชีวิตสีเขียว ให้ทุกคนได้ประจักษ์ คราวใดที่เห็นคนอื่นเริ่มปลูกต้นไม้หรือไม้ประดับ ต้นเล็กๆ ในที่ทํางานหรือบ้านของตน ดิฉันจะรู้สึกยินดีและเป็นสุขที่สุด

เวลาบรรยายดิฉันมักบอกว่า “พวกคุณต้องทําตัวให้เหมือนกับ เมล็ดพันธุ์ แบ่งปันความสุขจากการปลูกสวนกระถางกับคนรอบตัว ทําให้ คนอื่นตระหนักถึงความล้ําค่าของชีวิต สังคมจึงจะมั่นคงและสงบสุข”

หลังจากหนังสือเล่มแรกวางตลาด เสียงตอบรับจากทุกวงการ และคําเชื้อเชิญมีมาไม่ขาดสาย ทุกครั้งที่ออกไปบรรยาย ดิฉันจะนําสวน กระถางของดิฉันไปอวดโฉมด้วย แม้ว่าจะเกิดการเสียหายบ้างแต่มัน ก็คุ้มค่า เมื่อทุกคนได้เห็นเมล็ดผักผลไม้ที่ปลูกอย่างงดงามในกระถาง ใบน้อยก็อยากทดลองปลูกบ้าง นี่ถือเป็นความสําเร็จของดิฉัน

“การเสียสละ” กับ “การแบ่งปัน” คือบทเรียนล้ําคําที่ได้รับจากการ ปลูกต้นไม้ บัดนี้ดิฉันขอถ่ายทอดบทเรียนเหล่านี้แก่ทุกคน

ทุกวันมีคนมาเยี่ยมเยียนดิฉันมากมาย ส่วนมากเพราะ ได้อ่านหนังสือหรือไม่ก็เพื่อนแนะนํามา สําหรับดิฉันแล้วแม้ จะต้องเล่าเรื่องไม้แต่ละกระถางหรือขั้นตอนการปลูกซ้ําๆ กัน เป็นร้อยรอบก็ไม่เคยเบื่อเลย ดิฉันตระหนักดีว่า “ยิ่งแบ่งปัน มากเท่าใด ก็ยิ่งได้รับกลับคืนมากเท่านั้น”

เพื่อนผู้อ่านหลายท่านก็ติด ทฤษฎีการแบ่งปัน” จากติฉัน เริ่มน้ําสวนกระถางใบน้อยที่ปลูกเองไปมอบเป็น ของขวัญแก่ญาติมิตรหรือเพื่อนร่วมงาน ทุกครั้งที่ทราบถึง เรื่องดีๆเช่นนี้ ดิฉันมีความสุขที่สุด คุณเองก็ลองดูได้เช่นกัน

More in บ้านและสวน