Connect with us

บ้านและสวน

ปลูกข้าวโพดใบบ้านกันเถอะ

ข้าวโพด

corn

ความทรงจําของทุกคนที่มีต่อข้าวโพด ถ้าไม่ใช่ ข้าวโพดปิ้งที่ขายอยู่ตามตลาดก็มักเป็นซุปครีมข้าวโพด บนโต๊ะอาหาร น้อยคนนักที่จะนึกถึงข้าวโพดในรูปของ ไม้ประดับ

เมื่อหลายปีก่อนขณะกินข้าวโพดต้ม ดิฉันเกิดความ คิดประหลาดขึ้นว่า “ข้าวโพดแต่ละเมล็ดมิใช่เมล็ดพันธุ์ ที่ดีหรอกหรือ” จากนั้นจึงหาซื้อข้าวโพดแก่ที่ตากแห้งแล้ว นํากลับมาลองปลูกที่บ้าน

เปรียบเทียบการแปลงโฉมข้าวโพด

ข้าวโพดแก่ที่แห้งแล้ว                            สวนกระถางจากข้าวโพด

คําแนะนํา                         ก่อนอื่นเลยต้องเลือกภาชนะปลูกให้เหมาะสม ดิฉันมักปลูกโดย

มือใหม่หัดปลูก            ใช้ข้าวโพด 2 ฝัก ฝักหนึ่ง “ผมหยิกหยอง” ส่วนอีกฝัก “ตัดผมเกรียน”ปกติข้าวโพดจะโตไวมาก ถ้าซื้อฝักข้าวโพดแห้งกลับมาบ้านแต่ยังไม่มีเวลา                                         ปลูกทันที ต้องระวังอย่าให้ถูกน้ำ

 

ข้อมูลพื้นฐาน                    ข้าวโพด

วงศ์: Poaceae

ชื่อสามัญ: com

ชื่อวิทยาศาสตร์: Zeta mays L.

ถิ่นกําเนิด: ทวีปอเมริกา

 

 

ลักษณะเฉพาะ

เป็นพืชจําพวกหญ้า สูงราว 1-4 เมตร ปกติ ไม่มีกิ่งก้าน ใบแบนกว้างเรียบรูปร่างคล้ายดาบ ขอบใบหยักเป็นคลื่น ใบเดี่ยวงอกคู่กัน – ตอกมี 2 เพศในต้นเดียว ดอกเพศผู้จะอยู่ที่ ยอดเป็นรูปกรวย ดอกเพศเมียจะอยู่กลางลําต้น ระหว่างกาบเกสร ดอกเพศผู้จะบานก่อนดอก เพศเมีย 3-5 วัน

ฝักเกิดจากดอกเพศเมียที่เจริญเติบโตแล้ว ฝักอ่อนจะมีสีเขียว พอแก่จะเป็นสีนวล

ที่มาของเมล็ด – ปกติข้าวโพดที่ฝั่งจนแห้งมักใช้เป็นอาหารสัตว์ ไม่ค่อยพบเห็นตามตลาด อาจต้องขอให้แม่ค้า ช่วยหาไว้ให้ หรือไม่ก็หาซื้อจากไร่ข้าวโพดโดยตรง

 

 

 

 

ที่มาของเมล็ด – ปกติข้าวโพดที่ฝั่งจนแห้งมักใช้เป็นอาหารสัตว์ ไม่ค่อยพบเห็นตามตลาด อาจต้องขอให้แม่ค้า ช่วยหาไว้ให้ หรือไม่ก็หาซื้อจากไร่ข้าวโพดโดยตรง

ข้าวโพดแห้งที่ใช้เป็นอาหารสัตว์                                   ข้าวโพดหวานที่วางขายทั่วไป

 

บันทึกการปลูก: ข้าวโพด 10 วัน

 Day 1 การปลูก ออกแบบ ลงปลูก ฉีดน้ำ

1  ม้วนผม  ม้วนพอประมาณ

a. ฉีกเปลือกหุ้มข้าวโพดเป็นแฉกเล็กๆ                                 b.ฉีกโคนเปลือกให้มั่น แล้วใช้กรรไกร รีดใต้เปลือก

c.หรือจะรีดบนเปลือกก็ได้ แต่ต้องไป ในทิศทางเดียวกัน     d. จะได้ฝักข้าวโพดทรงผมหยิกม้วน ตามต้องการ

2ดึงเปลือกออก ดึงออกทั้งหมด                                                       3 จัดเรียง ปักลงดิน

ดึงเปลือกข้าวโพดอีกฝักออกทั้งหมด                                                 ค่อยๆ ปักลงดินประมาณ 14 ของฝึก

 

4. ปูหิน ปูให้เสมอ                                                                       5. ฉีดน้ำ ฉีดให้ซุ่ม

โรยหินภูเขาไฟที่ล้างสะอาดแล้วกลบดิน | ให้เรียบและสม่ําเสมอ    ฉีดน้ําให้ทั่วประมาณ 3-4 ครั้ง

ระยะที่ 2 Day 2-10 การงอก งอกในวันที่ 10

แทงยอดอ่อน ราว 10 วัน                                                                                  7. ตกแต่งให้สวยงาม

เมื่อผ่านไประยะหนึ่ง ต้นกล้าเก่าจะเหี่ยวเฉา ให้ ดึงฝึกออกมาตัดแต่งใหม่ แล้วนําลงปลูกตามเดิม จะ งอกใหม่อีกครั้ง

 

 

 

หลังจากนั้น 10 วัน ต้นกล้า

จะเริ่มงอก

Q&A ข้อสงสัย Q: ข้าวโพดพันธุ์สีเหลือง สีขาว และสีม่วงล้วนนํามา ปลูกได้ใช่หรือไม่ A: ใช่ ขอเพียงเป็นข้าวโพดสําหรับเลี้ยงสัตว์ที่ฝั่งลม จนแห้ง ล้วนนํามาปลูกได้ทั้งสิ้น

Q: ข้าวโพดที่ซื้อจากตลาดหรือซูเปอร์มาร์เกตนํามา ปลูกได้หรือไม่

A: ไม่ได้ เพราะไม่ได้ผึ้งจนแห้ง มันจึงไม่งอก เหมาะนํามาต้มกินหรือทําอาหารเท่านั้น

  • เมนูอร่อย: สลัดสามสหาย
  • การปลูกสวนกระถางเป็นงานอดิเรกที่ ดิฉันทํามานานปี การทําอาหารก็เป็นอีกสิ่งหนึ่ง ที่สนใจไม่แพ้กัน การทําอาหารนอกจากจะเน้น ที่รสชาติและกลิ่นแล้วต้องพิถีพิถันด้วย ทุกครั้ง ที่ไปกินอาหารตามร้าน ดิฉันจะสังเกตวิธีการ ตัดการทั่นของอาหารทุกจานแล้วจํากลับมา ทําที่บ้าน สลัดสามสหายเมนูนี้เน้นวิธีนั่นเป็น พิเศษ จะกินสด ๆ หรือปรุงด้วยน้ําสลัดก็เข้าที่

 

 

 

 

 

วิธีทํา

 

เตรียมแอปเปิล แตงกวาญี่ปุ่น และ ข้าวโพด (ปริมาณตามจํานวนคน)   ซอยแอปเปิลกับแตงกวาญี่ปุ่นเป็น เส้นฝอย แช่น้ําเกลือทิ้งไว้

ต้มข้าวโพดให้สุก นั่นเป็น 2 ท่อนแล้วผ่านด้านข้าง                          คลุกแอปเปิลกับแตงกวาญี่ปุ่นให้เข้ากัน ต่กกกกกกกโพดปกบเป็นใช้ได้

More in บ้านและสวน