Connect with us

บ้านและสวน

กินมะม่วงอย่าด่วนทิ้งเมล็ด นํามาปลูกเป็นสวนกระถางได้

มะม่วงเป็นผลไม้ที่หลายคนชอบกิน ทั้งอร่อยและ ราคาไม่แพง หลายคนไม่เชื่อว่าเมล็ดมะม่วงที่เรากินเนื้อ หมดแล้วยังนํามาปลูกเป็นสวนกระถางได้ ดิฉันรับรองว่า เมื่อคุณเรียนรู้วิธีปลูกมะม่วงในกระถางแล้ว คุณจะชอบกิน มะม่วงยิ่งกว่าเดิม

ในโอกาสพิเศษครั้งต่อไป ลองน้ําสวนกระถางที่ปลูก จากเมล็ดมะม่วงไปมอบเป็นของขวัญแก่ญาติมิตรหรือ เพื่อนสนิทดูสิคะ

มะม่วง

mango

     มะม่วงสุกที่เพิ่งซื้อมา                                                                                                สวนกระถางจากมะม่วง

 

* คําแนะนํา                 มะม่วงเป็นผลไม้ที่เก็บเมล็ดได้ง่าย ขอเพียงเป็นมะม่วงสดใหม่

มือใหม่หัดปลูก      ก็นํามาปลูกได้ ปกติเมื่อฝานเนื้อออกมักมีคนแย่งเมล็ดมะม่วงไปแทะ

                               คนส่วนมากเมื่อนําเมล็ดข้างในออกจากเปลือกหุ้มก็จะทิ้งเปลือกไป แต่ ดิฉันไม่ทําเช่นนั้น

                              เพราะเปลือกหุ้มที่ล้างสะอาดแล้วนำมาใช้ตกแต่ง กระถางได้ ช่วยขับให้ต้นกล้าดูโดดเด่นยิ่งขึ้น

ข้อมูลพื้นฐาน  มะม่วง

วงศ์: Anacardiaceae

ชื่อสามัญ: mango

ชื่อวิทยาศาสตร์: Mangifera indica L.

ถิ่นกําเนิด: ตอนเหนือของอินเดียและคาบสมุทร มลายู

ลักษณะเฉพาะ

ชอบอากาศร้อน อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 24-30 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิลดต่ํากว่า 10 องศาเซลเซียสจะหยุดโต ดินที่ใช้ปลูกควร เป็นดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ําได้ดี

ต้นสูงราว 15-18 เมตร ใบกระจุกอยู่ที่ยอด ลักษณะใบเรียวยาว ดอกเล็กสีเหลืองอ่อน เมื่อ

ดอกโรยแล้วจะเริ่มติดผล > ผลสุกอาจยาวถึง 20 เซนติเมตร และมี สีเหลือง

ที่มาของเมล็ด

ออกผลในฤดูร้อน หาซื้อได้ตามตลาดหรือซูเปอร์มาร์เกต ถ้าจะซ่อมาน ถ้าไม่มีค่อยซื้อผลดิบแบบที่กินได้แล้วนําเมล็ดมาปลูก ที่สําคัญคือต้องสด

 

            มะม่วงพันธุ์สีเหลือง                                                                                 มะม่วงที่พบทั่วไป

 

                       บันทึกการปลูก: มะม่วง 15 วัน

  ระยะที่1         Day 1 การปลูก เลือกเมล็ด – ลงปลูก -ล้างเปลือก

            1   เลือกเมล็ด ตัดเปลือกหุ้มเมล็ดออก

    a ใช้กรรไกรตัดเปลือกด้านข้างออกตลอดแนวยาว                                b แซะเปลือกหุ้มเมล็ดให้เปิดออก  เห็นเมล็ดอยู่ข้างใน

c เปิดเปลือกหุ้มแล้วน้ําเมล็ดออกมา                                                                                                       d ลอกเยื่อหุ้มเมล็ดออก

ความแตกต่างของการลอกเยื่อหุ้มเมล็ด

เมล็ดที่ไม่ได้ลอก เยื่อหุ้มออก           เมล็ดที่ลอกเยื่อ ออกแล้ว

ผู้อ่านหลายคนถามดิฉันว่า “การลอก เยื่อหุ้มเมล็ดองยากจะตาย ถ้าไม่ลอกออกมันจะ งอกใหม” คําตอบคือ งอก แต่จากประสบการณ์ กว่า 20 ปี ดิฉันยืนกรานว่าการปลูกไม้ประดับ ด้วยเมล็ดผักผลไม้ มิใช่คิดแต่เพียงให้เมล็ดงอก เท่านั้น ต้องคํานึงถึงความสวยงามด้วย

นําไปปลูกฝังรากลงดิน

 

เวลาปลูกให้ฝังรากลงดิน ใช้หินภูเขาไฟ กลบไว้พอประมาณ

เมื่อใช้หินภูเขาไฟกลบทับจนเมล็ดตั้งได้ มั่นคงแล้ว ให้ใช้ปลายด้ามปากคีบกดแต่งหิน ให้เรียบ ดูให้สวยงาม แล้วฉีดน้ําจนชุ่มหิน

น้ําเปลือกหุ้มเมล็ดที่ล้างสะอาดแล้ว ครอบลงไปบนเมล็ด ระวังอย่าครอบจนมิดจะได้ ไม่กระทบต่อการเจริญเติบโต

* ต้องบูดเนื้อออกให้

คนส่วนมากเมื่อได้ มักจะโยนเปลือกหุ้มทิ้งไป ดิฉัน ความงามของมัน จึงนําไปล้าง มาประดับบนกระถางอย่างเป็น ล้างเปลือกควรใช้มีดขูดเนื้อมะ แล้วล้างด้วยน้ําสะอาดหลายๆอะ มะม่วงที่ยังไม่สุกดีจะขูดเนื้อออกยาง แช่น้ําไว้ก่อน ทิ้งไว้หลายวันค่อยลงลงมือขูด

ใช้มีดขูดเนื้อมะม่วงออกให้หมด

เปลือกหุ้มเมล็ดที่ล้างสะอาดและผึ้งจนแห้ง

ระยะที่ 2

Day 2-15 การงอก

“ประยงาม 7-15 วัน ต้นกล้าเจะงอกออกมาทางด้านข้าง

เมืองปอกไประยะหนึ่ง เมล็ตจะค่อย ๆฝ่อให้คัดเมล็ดทั่ฝ่อทิ้งไป

สวนกระถางจากเมล็ดมะม่วง

Q&A ข้อสงสัย

Q: มะม่วงในกระถางสูงขึ้นเรื่อยๆ ต้อง อย่างไร

A: อาจตัดยอดออกให้งอกใหม่ หรือถ้าบ้า มีเนื้อที่อาจย้ายปลูกลงดิน

O: เมื่อแกะเปลือกหุ้มเมล็ดออกพบว่าเร ข้างในมีรากแล้วต้องทําอย่างไร

A: มะม่วงบางผลสุกและงอกแล้ว เมื่อ เปลือกหุ้มเมล็ดออกจึงพบว่าเมล็ดมีราก อันนี้ยิ่งปลูกง่าย แต่ถ้ายังไม่มีราก ต้อง รอจนกว่าเรากจะงอก

(ซ้าย) เมล็ดยังไม่มีราก ต้องแช่น้ําให้รากง

(ขวา) มีรากแล้วน้าไปปลูกได้เลย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More in บ้านและสวน