Connect with us

บ้านและสวน

ผักสวนครัวกินก็ได้ ปลูกเป็นไม้ประดับก็ดี

หอมแดง

shallot

หลังจากดิฉันทดลองปลูกหอมแดงในบ้านจนสําเร็จ เมื่อถึงคราวต้นหอมขึ้นราคาก็มักตัดจากสวนกระถางที่ปลูก ไว้มาใช้ ต่อมาเมื่อมีแขกมาเยี่ยมชมห้องครัวของดิฉัน ก็เอาอย่างโดยหัดปลูกหอมแดงเป็นผักสวนครัวในบ้านบ้าง ซึ่งนอกจากจะเก็บไว้กินเองแล้วยังปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วย

เปรียบเทียบการแปลงโฉมหอมแดง

                 หอมแดงที่ซื้อจากตลาด                                                                            สวนกระถางจากหอมแดง

คําแนะนํา มือใหม่หัดปลูก

การปลูกหอมแดงต้องใช้ภาชนะแบบไม่มีรูที่ค่อนข้างใหญ่และ ก้นลึกเพราะต้นโตเร็วมาก ต้นหอมที่ได้จากการปลูกหอมแดงจะมีขนาดเล็ก ส่วนที่เป็นสีขาวจะสั้น และรสไม่ฉุนมาก นิยมนํามาทําเป็นส่วนประกอบ ในเครื่องแกง ลาบ หรือยําต่างๆ จึงแนะนําให้ปลูกหอมแดงไว้ในครัว สักกระถาง เพราะเป็นพืชที่ปลูกง่าย

 

ข้อมูลพื้นฐาน  หอมแดง

วงศ์: Aliaceae

ชื่อสามัญ: shallot

ชื่อวิทยาศาสตร์: Alium ascalonicum L.

ถิ่นกําเนิด: เอเชียตะวันตกเฉียงใต้

ลักษณะเฉพาะ

เป็นพืชล้มลุก  มีกลิ่นฉุน หัวเดียวทรงกลม เปลือกเหมือนแผ่นฟิล์ม มีสีแดงหรือน้ําตาลอ่อน ใบเขียวทรงกลมยาวภายในกลวง มีขนาดราว 0.5 มิลลิเมตร ประกอบด้วยดอกย่อยจํานวน มาก กลีบดอกสีขาวอมม่วง มีกลีบดอก 6กลีบ

ปลูกได้ตลอดปี  ช่วงที่เหมาะที่สุดคือเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ การเก็บเกี่ยวต้องใช้ แรงงานถอนขึ้นมาแล้วตากแดดหลายวันเพื่อ ให้กาบและรากแห้ง

ที่มาของหัว

หาซื้อได้ตามตลาดหรือซูเปอร์มาร์เกต แต่ตามซูเปอร์มาร์เกตมักขายเป็นถุง จึงน่าจะซื้อโดยชั่ง น้ําหนักและเลือกเองตามตลาดจะดีกว่า

           หอมแดงที่ขายตามซูเปอร์มาร์เกต                                                                    หอมแดงที่ขายปลีกตามตลาด

บันทึกการปลูก: หอมแดง 10 วัน

    ระยะที่1    Day 1 การปลูก จัดเตรียม-ลงปลูก – ฉีดน้ำ

         ลอกเปลือกนอกออกโดยไม่ต้องล้างน้ํา                                               กดหอมแดงลงบนดินเบาๆ เรียงให้เป็ง ระเบียบจากด้านนอกเข้าด้านใน

 

                     โรยดินกลบหอมแดงให้ทั่วและสม่ําเสมอ                    ฉีดน้ําให้ทั่วประมาณ 5-6 ครั้งจนหอมแล และดินได้รับความชุ่มชื้นอย่างทั่วถึง

 

5. ปูหิน ปูให้สม่ําเสมอ                                                                                                             6 .ฉีดน้ําอีกครั้ง ฉีดให้ชุ่ม

โรยหินภูเขาไฟก้อนเล็กกลบดินให้มิด และสม่ําเสมอ           ฉีดน้ําให้ทั่วประมาณ 4-5 ครั้งจนหิน เปียกชุ่ม แต่ไม่ควรฉีดน้ํามากเกินไป

ระยะที่ 2  Day 2-10 การงอก

7. การงอก ราว 10 วัน

ประมาณ 10 วันต้นกล้าก็จะ

เริ่มงอก

.

 

 

 

 

 

 

: Q&A ข้อสงสัย

Q: ต้องลอกเปลือกหรือผิวของหอมแดงออกหรือไม่                                               

A: ต้อง ดิฉันมักบอกเสมอว่าการปลูกสวนกระถางไม่ใช่ คิดแต่จะให้เมล็ดงอกเป็นใช้ได้ ต้องคํานึงถึง “ความงาม” ด้วย การลอกเปลือกจะช่วยให้ดูสะอาดตา

Q: ต้นหอมที่งอกออกมาเมื่อตัดแล้วจะงอกใหม่ไหม |

A: งอก แต่ต้นที่งอกใหม่จะเล็กกว่าเดิม ปล่อยให้งอกอีกรอบก็พอ

 

ขิงก็ปลูกเป็นไม้ประดับได้

ชิงกับหอมแดงล้วนเป็นเครื่องเคียงและเครื่องปรุงอาหารที่จะขาดไม่ได้ คุณอาจเลือกเหง้าขิง ที่มีลักษณะพิเศษ ปลูกด้วยน้ํากับหินภูเขาไฟ ใส่กระถางตั้งไว้ในครัว ไม่เพียงดูสวยงาม ยังช่วยให้ บรรยากาศของบ้านดีขึ้นด้วย

More in บ้านและสวน