Connect with us

บ้านและสวน

พืชตระกูลปาล์มที่มีรูปลักษณ์แปลกตา

ปาล์มสามทาง

ปาล์มสามทางก็สมกับชื่อ คือเมื่อ

triangle palm

ปาล์มสามทางก็สมกับชื่อ  คือเมื่อโตแล้วบริเวณคอต้นจะเป็นรูปสามเหลี่ยม สังเกตจากภายนอกก็รู้ได้ทันที ผลที่แก่จัด จะร่วงหล่นลงใต้ต้น แนะนําว่าขณะไปเดินเล่น ตามสวนสาธารณะให้พกถุงติดตัวไปด้วย จะได้ใช้เก็บเมล็ดพันธุ์

เปรียบเทียบการแปลงโฉมปาล์มสามทาง

Before

เมล็ดที่เก็บจากสวนสาธารณะ                                                                สวนกระถางจากปาล์มสามทาง

คําแนะนํา มือใหม่หัดปลูก

      ดิฉันเคยแนะนําการปลูก “หมาก” และ “อินทผลัม” ไว้แล้วใน มือใหม่หัดปลูก เล่มแรก พืชทั้ง 2 ชนิดนี้เหมือนกับปาล์มสามทางเพราะอยู่ในตระกูลเดียวกัน ดังนั้น เวลาปลูกจึงไม่ควรฝังเมล็ดไว้ใต้ดินจนมิด เพราะจะอด ชื่นชมกับความงามของเมล็ดในขั้นตอนการเจริญเติบโต 

      วิธีปลูกปาล์มสามทางมี 2 วิธีคือ “ปลูกด้วยหินภูเขาไฟกับน้ํา” โดยนําเมล็ดวางเรียงบนหินภูเขาไฟ เติมน้ําให้เต็มทุกวัน และ “การปลูก ด้วยฟองน้ํา” คือการปลูกเมล็ดไว้บนฟองน้ําเนื้อแน่น รอจนงอกเป็น ต้นกล้าแล้วจึงย้ายปลูก

ข้อมูลพื้นฐาน ปาล์มทาง

วงศ์: Arecaceae

ชื่อสามัญ: triangle palm 

ชื่อวิทยาศาสตร์: Dypsis decari (Jum.) Beentje&J.Dransf.

ถิ่นกําเนิด: เกาะมาดากัสการ์

ลักษณะเฉพาะ

>เป็นพืชยืนต้นขนาดเล็ก ส่วนคอเป็นรูป สามเหลี่ยมจึงเรียกชื่อตามลักษณะใบเป็น ใบซ้อนกระจุกอยู่ปลายก้านคล้ายขนนก ก้านใบ มีหนามคล้ายฟันเลื่อย กาบใบมีขนสีน้ําตาล ลักษณะของใบคล้ายรูปพัด ปลายแหลมพุ่งออก แต่ละด้านมีใบเล็กๆ มากกว่า 80 ใบ เป็นรูป ตัววี ดอกสีเหลือง ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ใน ดอกเดียวกัน ผลมีลักษณะกลมรีคล้ายรูปไข่ เป็นสีเขียวหรือน้ําเงินอ่อน – ชอบอากาศร้อนชื้น เติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 20-28 องศาเซลเซียสและแสงแดดจัด

ที่มาของเมล็ด 

ปาล์มสามทางมักปลูกในสวนสาธารณะจึงหาเก็บเมล็ดได้ตามใต้ต้น โดยเลือกเก็บเฉพาะ แก่จัด ส่วนเมล็ดที่ยังไม่แก่จะปลูกไม่ขึ้น

ต้นปาล์มสามทาง                                ผลที่ยังไม่แก่

บันทึกการปลูก: ปาล์มสามทาง 30 วัน ปลูกด้วยหินภูเขาไฟ เรียงเมล็ดบนหินภูเขาไฟแล้วให้น้ําทุกวัน

วิธีที่ 1 ปลูกด้วยหินภูเขาไฟ เรียงเมล็ดบนหินภูเขาไฟแล้วให้น้ําทุกวัน

 

เรียงเมล็ดบนภาชนะที่ปูหินภูเขาไฟ จนเกือบเต็ม โดยเรียงจากด้านนอกเข้าด้านใน หากบางเมล็ดงอกแล้วให้หันด้านที่งอกลงล่าง

รดน้ําลงในภาชนะปลูกจนเต็มให้แน่ใจ ว่าทุกเมล็ดสัมผัสกับน้ํา นําไปวางไว้ในที่ร่ม และหมั่นเติมน้ําทุกวัน

วิธีที่ 2 ปลูกบนฟองน้ํา นําเมล็ดมาปลูกบนฟองน้ํา รอจนงอกแล้วค่อยย้ายปลูก

ปักเมล็ดลงบนฟองน้ําเนื้อแน่นสําหรับ เพาะพันธุ์ ประมาณครึ่งเดือนก็จะงอก

เลือกต้นที่แข็งแรง รูปทรงสมบูรณ์ แล้ว ดึงออกมาทั้งราก

ใส่น้ําลงในภาชนะจนเกือบเต็ม จัดวางเมล็ดให้ได้มุมที่เหมาะสม ใช้ขอบภาชนะช่า อาศัยส่วนโค้งของต้นกล้าวางพาดกับขอบ ควรเลือกภาชนะทรงสูง รากจะได้ไม่กระเทือน

Q&A ข้อสงสัย

Q: มีพืชตระกูลปาล์มแบบใดอีก ที่ปลูกเป็นไม้ประดับได้

A: พืชตระกูลปาล์มล้วนนําเมล็ด มาปลูกเป็นสวนกระถางได้ทั้งสิ้น เช่น หมาก อินทผลัม ปาล์มสิบสองปันนา เป็นต้น

Q: ต้นปาล์มสามทางสูงมากจะเก็บ เมล็ดได้อย่างไร

A: หาเก็บได้ตามใต้ต้น เพราะเมล็ด ที่ร่วงลงพื้นคือเมล็ดที่แก่จัด ถ้านํา ไปปลูกจะมีโอกาสงอกสูง

More in บ้านและสวน