Connect with us

บ้านและสวน

แก้ว ดอกสีขาวบริสุทธิ์ กลิ่นหอมจรุงใจ

ดอกสีบายบริสุทธิ์ กลิ่นหอมจรุงใจ

แก้ว

orange jessamine

เป็นพรรณไม้ที่พบได้ทั่วทุกภาค 5 เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็ เหมาะปลูกในดินร่วนที่ระบายน้ําได้ดี ชอ แสงแดดเต็มวัน นิยมปลูกตามรั้วบ้านเที่ ให้ร่มเงาหรือเป็นรั้วบังสายตา พบเห็น ตามสวนสาธารณะทั่วไป

คำแนะนำ มือใหม่หัดปลูก

การปลูกแก้วเป็นไม้ประดับในกระถาง ขณะเตรียมจัดเรียงเมล็ด ( มือใหม่หัดปลูก ต้องคัดเมล็ดที่สมบูรณ์ก่อน มิฉะนั้นเวลาปลูกอาจงอกบ้างไม่งอกบ้าง

แลดูไม่สวยงาม ผู้อ่านหลายท่านถามดิฉันว่า “ทําไมอาจารย์ปลูกอะไร ก็ออกมาสวยไปหมด” เคล็ดลับไม่มีอะไรมาก เพียงแค่ “เอาใจใส่” ทุก เมล็ดเท่านั้น ถ้าคุณปลูกแบบลวกๆ ขอไปที นําเมล็ดทั้งสดและไม่สด ลงปลูกพร้อมกัน ไม้ประดับที่ได้ก็จะงอกแบบขอไปทีเช่นกัน ดังนั้น จง “ใส่ใจ” กับเมล็ดทุกเมล็ด มันก็จะ “ใส่ใจ” เติบโตให้คุณได้เชยชม

ข้อมูลพื้นฐาน    แก้ว

วงศ์: Rutaceae

ชื่อสามัญ: orange jessamine

ชื่อวิทยาศาสตร์: Murraya paniculata (L.)

Jack

ถิ่นกําเนิด: จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย

ลักษณะเฉพาะ

เป็นไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก ใบซ้อน คล้ายขนนก ใบเล็กขึ้นคู่กัน ใบเป็นรูปไข่ยาว ราว 4-7 เซนติเมตร ก้านใบยาว 2-5 มิลลิเมตร ตอกมี 5 กลีบ ก้านดอกยาว 2 เซนติเมตร ผล เป็นรูปกลมรียาว 2 เซนติเมตร

ชอบอากาศร้อน ถ้าปลูกที่ลานบ้าน แดดจัด หรือกึ่งจัดจะเติบโตได้ดี การปลูกลงดินต้องหมั่น ตัดแต่งเพื่อกระตุ้นให้แตกยอดใหม่

ที่มาของเมล็ด 

หาเก็บได้ตามสวนสาธารณะทั่วไป

เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก                                       ผลดิบมีสีเขียว                                                      ผลแก่จัดมีสีแดง

บันทึกการปลูกะ แก้ว 20 วัน 

ระยะที่ 1    Day 1 การปลูก แกะเมล็ด – แช่น้ํา – ลงปลูก

 1   แกะเมล็ด บีบเมล็ดออก                                                                       2   แช่น้ํา เปลี่ยนน้ําทุกวัน         

ใช้นิ้วบีบเมล็ดออกมา                                                                                 นําเมล็ดแช่น้ําทิ้งไว้ 7 วัน และเปลี่ยนน้ํา ทุกวัน

   3  ลอกเปลือก คัดเมล็ด                                                                       4  จัดเรียง ส่วนแหลมอยู่ด้านล่าง

ก่อนปลูกให้ใช้นิวบีบเมล็ด                                                                    เรียงเมล็ดจากด้านนอกเข้าด้านใน ให้ ส่วนแหลมอยู่ด้านล่าง

ถ้านิ่มและ บีบที่เดียวก็เละ แสดงว่าเมล็ดไม่สด ให้ทิ้งไป

5 ปูหิน ปูให้สม่ำเสมอ

โรยหินภูเขาไฟ กลบเมล็ดให้มิดและ สม่ําเสมอ 

6 ฉีดน้ํา ฉีดให้ชุ่ม

ฉีดน้ําให้ทั่วประมาณ 3 ครั้ง

ระยะที่ 2 Day 2-20 การงอก

7 การเติบโต ราว 20 วัน

ต้นกล้าที่งอกออกมาจะมีเปลือกหุ้มเมล็ด ติดอยู่ ให้ใช้มือหยิบออกเบาๆ โดยฉีดน้ําให้ เปลือกนิมก่อน จะช่วยให้ดึงออกง่ายขึ้น

Q&A ข้อสงสัย

Q: มีวิธีดูผลที่สุกแล้วได้อย่างไร

A: ผลที่แก่จัดจะมีสีแดงนํามาปลูกได้ ส่วน ผลดิบจะมีสีเขียว

Q: เมื่อแช่น้ําแล้วเมล็ดนิ่มลงนําไปปลูกได้ หรือไม่

A: ไม่ได้ เพราะเมล็ดที่นิ่มแสดงว่าเน่าแล้ว ถ้านําไปปลูกก็จะเน่าในกระถาง ก่อนปลูก จึงควรลองบีบดู เมล็ดที่แข็งจึงจะปลูกได้

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

More in บ้านและสวน