Connect with us

บ้านและสวน

หงอนไก่ทะเล ไม้ยืนต้นที่ไม่เหมือนใคร หลังใบมีสีเงินระยิบระยับ

หงอนไก่ทะเล

looking glass tree

ผลของต้นหงอนไก่ทะเลอาจพบเห็น ได้ยากสักหน่อย เพราะมักขึ้นตามป่าชายเลน และป่าพรุทางภาคตะวันออกและภาคใต้ ผล ดิบจะมีสีเขียว เมื่อเปลือกค่อยๆ เปลี่ยนเป็น สีน้ําตาลแสดงว่ากําลังสุกแล้ว เมื่อแก่จัดจะ ร่วงหล่นลงมา จึงหาเก็บเมล็ดได้ตามใต้ต้น

เปรียบเทียบการแปลงโฉมหงอนไก่ทะเล

ผลที่กําลังสุก

สวนกระถางจากหงอนไก่ทะเล

คําแนะนํา มือใหม่หัดปลูก

ผลแก่จัดที่เก็บกลับมาจะมีสีน้ําตาลเข้ม เพียงล้างให้สะอาดก็ปลูก กับหินภูเขาไฟได้สบาย แม้ว่าผลจะมีขนาดใหญ่แต่น้ําหนักเบามาก ขอเพียงผลเริ่มมีรากงอกออกมาก็แสดงว่ากําลังจะงอกเป็นต้นกล้า หลัง จากนั้น 1 เดือนก็จะเริ่มแทงยอดผลิใบ ใบของหงอนไก่ทะเลเหมือนโรย ด้วยกากเพชร ดูแล้วสวยงามมาก สําหรับผู้ที่ชอบภาชนะทรงสูงน่าจะ ลองปลูกดู เพราะเป็นไม้กระถางที่อยู่ได้หลายปี

ข้อมูลพื้นฐาน หงอนไก่ทะเล

วงศ์: Malvaceae

ชื่อสามัญ: looking glass tree

ชื่อวิทยาศาสตร์: Heritiera litoralis Dryand.

ลักษณะเฉพาะ

เป็นไม้ป่าชายเลนยืนต้นเขียวตลอดปี ทรง พุ่มค่อนข้างกลม เปลือกต้นเป็นสีน้ําตาลเทา แตกสะเก็ดตามยาว เปลือกต้นชั้นในสีน้ําตาล อมชมพู ใบเดี่ยวงอกคู่กัน ใบยาวรี หน้าใบเป็น มันวาวสีเขียวสด หลังใบมีขนขนาดเล็ก ก้านใบ ใหญ่ กาบใบมีขนาดเล็กและจะร่วงก่อน ราก เมื่อยังเล็กอยู่จะมีสีแดง ยาว 16-30 เซนติเมตร กว้าง 5-12 เซนติเมตร

ระยะออกดอกคือเดือนมีนาคม-พฤษภาคม และตุลาคม-พฤศจิกายน ดอกเพศผู้และ เพศเมียแยกกันแต่อยู่ในต้นเดียว ดอกมีลักษณะ ทรงกรวย ไม่มีกลีบดอก

ผลกลมรีกว้าง 3-5 เซนติเมตร ผิวของผล มันวาว เส้นแบ่งครึ่งตามยาวนูนขึ้นเป็นสัน ภายในเป็นเส้นใยมีโพรงอากาศ จึงมีน้ําหนักเบา ลอยน้ําได้

หงอนไก่ทะเลที่ติดผลเต็มต้น            ผลแก่จัดจะมีสีน้ําตาล

ที่มาของเมล็ด

มักขึ้นตามป่าชายเลนและป่าพรุทางภาค ตะวันออกและภาคใต้

บันทึกการปลูก: หงอนไก่ทะเล 30 วัน

ระยะที่ 1 Day 1 การปลูก ล้างให้สะอาด ๖ ปลูกด้วยน้ํา

1 เก็บผล ล้างให้สะอาด                                                                    2   จัดเรียงให้เหมาะสมกับภาชนะ

นําผลที่เก็บได้มาล้างให้สะอาด                                                    เลือกภาชนะที่ต้องการแล้วค่อยกําหนด จํานวนเมล็ดที่จะปลูก

3 รดน้ํา เติมให้เต็ม

รดน้ําให้เต็มภาชนะ

ระยะที่ 2  Day 2-30 การงอก

4 งอกราก ราว 25 วัน                                                                                5  การเติบโต เติมน้ําทุกวัน

ประมาณ 25 วัน จะมีรากเล็กๆ สีแดง                                                  รากจะเริ่มงอกสูงขึ้นและยังต้องเติมน้ํา ทุกวัน

 6 แตกใบ ใบเดี่ยวขึ้นคู่กัน 

ประมาณ 30 วัน จะค่อย ๆ แทงยอดและแตกใน โดยมีใบเดี่ยว

ขึ้นคู่กัน

Q&A ข้อสงสัย

Q: ใบของหงอนไก่ทะเลเป็นสีเขียว ทําไม ชื่อในภาษาจีนถึงมีคําว่าสีเงิน

A: ใบของหงอนไก่ทะเลหน้าใบเป็นสีเขียว แต่ใต้ใบเป็นสีเงิน เมื่อปลูกเป็นไม้ประดับ ในกระถาง เวลาลมพัดจะเห็นใบไม้ไหวเป็น สีเขียวและสีเงินสลับกันสวยงาม

Q: เมื่อปลูกหงอนไก่ทะเลเป็นไม้ประดับ ในกระถางจะอยู่ได้นานแค่ไหน

A: อยู่ได้หลายปี ขอเพียงไม่ลืมเติมน้ํา ก็พอ ทั้งนี้ เมล็ดจะเริ่มฝ่อหลังจากปลูก แล้ว 1 ปี ให้คัดเมล็ดที่ฝ่อทิ้งไป

Q: ปลูกหงอนไก่ทะเลหลายต้นในภาชนะ เดียวกันได้หรือไม่

A: ได้ ถ้าจะปลูกหลายต้นควรเลือกภาชนะ ทรงกลมคล้ายชาม ถ้าจะปลูกต้นเดี่ยว ควรเลือกภาชนะทรงสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

More in บ้านและสวน