Connect with us

บ้านและสวน

ทำบุณเสริม ด ว ง เสริมสิริมงคลชีวิต

ทำบุญตามวันเกิด เสริม ด ว ง เสริมสิริมงคลชีวิต เงินทอง ร่ำรวย โชคลาภ

การทำบุญ และการสะเดาะเคราะห์ ถือว่าเป็นการทำบุญที่ช่วยส่งเสริมด ว ง ชะตาของตัวคุณเอง

ทำให้ชีวิต ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆ มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง รอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง

ในวันนี้เราจึงมีบทความเกี่ยวกับการทำบุญเสริมด ว ง ชะตาของแต่ละวันเกิดมาให้ทุกคนกัน

ด ว ง สำหรับผู้ที่เกิด : วันอาทิตย์

ดาวอาทิตย์ ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ควรแก้ไขใน เ รื่ อ ง ของการใส่บาตร

ควรถวายด้วยน้ำมันมะพร้าว ทำบุญต่อด ว ง ชะตา ด้วยการถวายน้ำมันตะเกียง

ตะเกียงไฟ ไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ช่วยใน เ รื่ อ ง ของการให้แสงสว่าง

เป็นการบ่งบอกถึง การสว่างไสวของชีวิต

สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะนั่นก็คือ พระปางถวายเนตร พระแก้วมรกต พระศิวะ

กวนอู โบสถ์และเจดีย์ต่าง พร้อม ด อ ก ไม้สีแดง จะช่วยส่งเสริมใน เ รื่ อ ง ของยศฐา

บรรดาศักดิ์ของตัวคุณให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดปี การลดอุปสรรค

และการสะเดาะเคราะห์ ควรทำด้วยการปล่อย เ ต่า และละเว้นไม่รับประทาน เ นื้ อ วั ว

การปล่อย เ ต่ า นั้นควร ปล่อยในแหล่งน้ำที่ถูกต้อง ไม่ควรปล่อย มั่ ว ซั่ ว

เพราะจะทำให้เป็น บ า ป มากกว่าได้บุญ สิ่งเหล่านี้หากทำแล้ว

จะช่วยส่งเสริมใน เ รื่ อ ง ของโชคลาภให้กับตนเอง และแผ่บุญนี้ให้กับผู้อื่น

ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมี เ รื่ อ ง การแบ่งบุญเช่น

ด ว ง สำหรับผู้ที่เกิด : วันจันทร์

ดาวจันทร์นั้นอยู่ในตำแหน่งของธงชัย จึงจำเป็นที่จะต้องเสริมบารมีด้วย

การแต่งตัวให้ดูดี แต่งตัวให้ดูมีภูมิฐานสง่าราศี โดยเฉพาะใบหน้าจะต้องยิ้มแย้ม

อยู่บ่อยครั้ง ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวจันทร์ นั่นก็คือการบริจาคทาน

การบริจาคเงินทำบุญ การบริจาคน้ำดื่ม การทำบุญกับคนที่ไร้ ญาติ ไม่มีที่อยู่

สิ่งที่ควรบูชาและไปสักการะ พระโพธิสัตว์กวนอิม บูชาด้วยกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่น

พร้อมทั้งด อ กมะลิ 1 พวง ถ้าได้ด อ กบุนนาคจะเป็นการดียิ่งขึ้นไป

จะช่วยให้เงินทองไหลมาเทมา การลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์

ควรทำหนังสือธรรมะแจก ละเว้นการไม่รับประทาน เ นื้อ สั ตว์ ในวันจันทร์

จะเป็นการเสริมด ว ง ชะตา เพิ่มพูนมหาเสน่ห์ ศัตรูก็จะแพ้พ่ายไปในที่สุด

ด ว ง สำหรับผู้ที่เกิด : วันอังคาร

ด ว ง ดาวอังคารนั้น ถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างไม่ตรง ต้องแก้ไขด้วยการขยันหมั่นเพียร

งานหนักเอางานเบาก็ต้องสู้ ควรใส่บาตรถวายข้าวหอม วันอังคาร ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็น

ตัวแทนของดาวอังคารนั่นก็คือ เครื่องเวชภัณฑ์ต่าง เครื่องบรรเทา

สิ่งที่ควรบูชาและไปกราบสักการะ พระปางไสย าสน์ พระนอน พระพิฆเนศ ควรบูชาด้วยข้าว

ขนมอร่อย กล้วยทอดเผือกทอด พร้อมกับด อ กแคขาวหรือด อ กดาวเรืองก็ได้

การส่งเสริมให้การงานเจริญรุ่งเรือง มีแต่สิ่งดี เข้ามาในชีวิต

ใน เ รื่ อ ง ของการลดอุปสรรคและการสะเดาะเคราะห์ ควรภาวนาสวดมนต์

กินเจในวันอังคาร ถวายน้ำมันตะเกียงเพื่อเป็นการเปิดทางให้สว่างไสว

สิ่งเหล่านี้ทำเพื่อเป็นการเพิ่มโชคเพิ่มบารมีให้กับตัวผู้ที่ทำ และแผ่บุญนี้ให้กับผู้อื่น

ถือว่าเป็นการเสริมสุข เสริมบารมี เ รื่ อ ง การแบ่งบุญเช่นกัน

ด ว ง สำหรับผู้ที่เกิด : วันพุธ

ดาวพุธนั้นอยู่ในตำแหน่งผล จึงควรเสริมด ว ง ด้วยการพูด พูดให้ไพเราะ งดเว้นการพูด

ห ย าบคาย ใส่ ร้ ายคนอื่น ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวพุธ เช่น คอมพิวเตอร์

มือถือ สิ่งพิมพ์ หนังสือธรรมะ ควรบูชาหรือไปสักการะเจ้าพ่อเ สือ ด้วย เ นื้ อ ห มู

หรือท้าวเวสสุวรรณโณ ด้วยไ ข่ ต้ม บายศรีและด อ กกุหลาบสีแดง

จะส่งเสริมให้การงานประสบความสำเร็จ ค้าขายมีกำไรร่ำรวย

ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อย ป ลาดุก ปล าไหล ง

ดเว้นไม่รับประทาน เนื้ อ วั ว ในวันเสาร์ เพื่อเพิ่มโชคลาภให้ตนเอง

ด ว ง สำหรับผู้ที่เกิด : วันพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสนั้นอยู่ในตำแหน่ง ทุ ก ขัง ควรแก้ไขด้วยการใส่บาตรด้วยข้าวหอม

ฟั กทอ ง เผือก มัน แตงกวา ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน ทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็น

ตัวแทนดาวพฤหัส คือ ผ้าไตรจีวร พระพุทธรูป หรือหนังสือตำราต่าง ควรบูชาหรือ

ไปสักการะพระพุทธชินราช พระพุทธโสธร หลวงพ่อโต ท้าวมหาพรหม

ด้วยมะพร้าวอ่อน พร้อมด อ กแคขาวหรือด อ กดาวเรือง จะส่งเสริมการงานให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น

ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันพฤหัสบดี

เพื่อเพิ่มโชคลาภ ที่สำคัญต้องจัดบ้านให้น่าอยู่ และห้ามพูดจาหย าบค าย

ด ว ง สำหรับผู้ที่เกิด : วันศุกร์

ดาวศุกร์นั้นอยู่ในตำแหน่ง ตี น เสาร์ ควรแก้ไขด้วยการปล่อยชีวิต สั ตว์ หรือละเว้นชีวิตผู้อื่น

เพื่อแก้ไขอุปสรรคต่าง หมั่นทำบุญด้วยอาหารมังสวิรัติหรือกล้วย ปรุงเป็นอาหารเสียก่อน

ในวันเสาร์ หรือทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนของดาวเสาร์ คือ ผ้าไตรจีวร เสื้อผ้า

เครื่องแต่งกาย รองเท้า ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางรำพึง เจ้าแม่ทับทิม

เจ้าแม่อุมาเทวี ด้วข้าวพร้อมน มและด อ กกุหลาบ จะส่งผลให้การงานราบรื่น ปราศจากศัตรู

ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการสวดมนต์ ทำสมาธิ ถือศีลกินเจในวันเสาร์

เพื่อเพิ่มโชคการเงินและผู้อุปถัมภ์ ที่สำคัญเสื้อผ้าและชุดชั้นในต้องแยกกันอย่าซักรวม

ด ว ง สำหรับผู้ที่เกิด : วันเสาร์

ดาวเสาร์นั้นอยูาในตำแหน่งเบียด ควรแก้ไขด้วยการละเว้นไม่รับประทาน เ นื้อสั ตว์ ใหญ่

ในวันเสาร์ ควรทำบุญด้วยสิ่งของที่เป็นตัวแทนดาวเสาร์ คือ ร่ม ฉัตร หลังคา ห้องน้ำ

ศาลา โบสถ์ วิหาร ควรบูชาหรือไปสักการะพระปางนาคปรก พระนารายณ์ ไต่ฮงกง

ด้วยพวงมาลัยหลายสี ขนาด 1 ศอก จำนวน 6 พวง

จะสิ่งเสริมการงานของท่านให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

ลดอุปสรรค์และสะเดาะเคราะห์ด้วยการปล่อยน กปล่อยป ลาทุกชนิด

เพื่อเพิ่มโชคลาภ ควรใส่อัญมณีสีน้ำเงินเพื่อช่วยให้อารมณ์ดี หากต้องการให้บริวารดี

ควรใส่บาตรด้วยอาหารมังสวิรัติทุกวันเสาร์ และแผ่บุญนี้ให้กับผู้อื่น ถือว่าเป็นการเสริมสุข

เสริมบารมี เ รื่ อ ง การแบ่งบุญเช่นกัน สาธุ

More in บ้านและสวน